Over Studio Tegenwind

Wij zijn creatieve denkers met een missie voor een duurzame toekomst.

We brengen onze design thinking expertise in bij maatschappelijke vraagstukken over klimaat en duurzaamheid om grip te krijgen op het vraagstuk en alle betrokkenen, lucht en beweging in het onderwerp te brengen en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Rapporten die de la ingaan vinden we zonde van onze en jouw tijd. Daarom werken we aan meetbare, zinnige impact.

Hoe we dat doen?

Via strategie, activatie & participatie.

Strategie

Strategie zien we als een huwelijk tussen stevige analyse en creativiteit. Met analyse ontwikkel je een scherp beeld van het vraagstuk, de betrokkenen en de huidige situatie. Met creativiteit schudden we dit vervolgens op, dromen we over de toekomst en ontwerpen we manieren om iedereen in beweging te brengen.

We hebben vier tools die we inzetten in deze fase:

  • Veldonderzoek / kwalitatief onderzoek
  • Customer journey mapping
  • Conceptontwikkeling
  • Ontwerpend onderzoek

Activatie

Hoe krijg je mensen betrokken en in beweging? En dan niet dat ze netjes een vakje inkleuren, maar echt delen in wat hen drijft, wat hun dromen zijn en waar ze tegenaanlopen. Hoe openen we het denken in het nu naar denken over straks? Pas dan kan je als organisatie met hen aan de slag.

Studio Tegenwind gebruikt wat past bij het vraagstuk. Soms is dat iets in de publieke ruimte, om gevoel te krijgen bij aannames. Een andere keer vraagt het een experiment, een prototype uitproberen. Of een goed ontworpen workshop, die dankzij creatieve werkvormen de inzichten op tafel krijgt.

  • Installaties
  • Gesprekstarters
  • Experimenten

Participatie en co-creatie

We geloven niet in het op kantoor bedenken van een oplossing of strategie en die daarna uitrollen. Als we vanaf start de betrokkenen in het proces laten meedenken, creeƫren en beslissen voelen ze zich eigenaar en bewegen ze mee. Beter nog; worden ze ambassadeur.

We hebben de ervaring en expertise hoe je met een brede groep betrokkenen bij het vraagstuk een gezamenlijke taal ontwikkelt en een proces ontwerpt dat echte resultaten biedt.

  • Co-creatie
  • Organizing & bewegingsopbouw
  • Workshops en creatieve werkvormen


Voor wie?

We werken voor gemeenten, bedrijven en wetenschap. Klik hier voor voorbeeldvragen per opdrachtgever.

Studio Tegenwind werkte eerder in opdracht van:


Studio Tegenwind is opgericht door Frank Goethals. Hij is MSc Industrial Design en heeft ruim 10 jaar ervaring als ontwerper met complexe maatschappelijke vraagstukken in de zorg, digitalisering en duurzaamheid.