Sprekend de Buurt

Een maatschappelijk wijkinitiatief voor het vergroten van verbinding tussen buren.

Sprekend de Buurt is een bijzondere audiotour door de wijk, dóór en vóór buurtbewoners. Via onze app kunnen wijkbewoners zelf verhalen inspreken en op een locatie achterlaten. Hiermee wordt de omgeving van de wijk ingekleurd met interessante weetjes, persoonlijke verhalen en ervaringen van wijkbewoners. Deze zijn te beluisteren tijdens een wandeling langs de fragmenten.

Een gebruiker spreekt op een locatie in de wijk een audiofragment in, in reactie op een vraag van een buurtgenoot.
In een wandeling door de wijk zijn de fragmenten te beluisteren. De luisteraar staat even in de voetstappen van de verteller.
De app kent je huidige locatie en toont welke fragmenten in je omgeving liggen. Elke bewoner heeft een verhaal en wordt verleid zowel luisteraar als verteller te zijn voor zijn of haar wijk.

Missie

De typische stedelijke wijk van nu is hyperdivers met een mix van nieuwkomers en oude bewoners, verschillende sociaaleconomische klassen, leeftijden en culturen. De verschillende werelden zijn niet altijd met elkaar in contact. Het risico is dat in een wijk bubbels ontstaan, welke de leefbaarheid van de wijk en het gevoel van verbinding met de omgeving kunnen verminderen. Het risico op langs elkaar leven, niet met elkaar.

Samen met Alene Moor (installatiemaker) en Maurits van de Lagemaat (app development) ben ik het project Sprekend de Buurt gestart. We hebben met het project de missie buurtbewoners op bijzondere wijze met elkaar in verbinding te brengen. We richten ons hierin op verbinding dwars door leeftijden, culturen en oude bewoners versus nieuwkomers. Ons doel is: ‘met alle groepen buurtbewoners om je heen een connectie’. Dat doen we door iets meer van elkaar te horen!

Met de buurtcaravan stonden we in pilotwijk Voordorp (Utrecht) in de wijk ter promotie van het project. Zo bereiken we ook doelgroepen met mindere digitale vaardigheden. Met een wandeling in kleine groepjes langs de fragmenten (via een speakertje) kwamen ook zij in contact met de buurtverhalen.

< terug naar projectenoverzicht