Voorbeeldvraagstukken

Voorbeeldvragen gemeenten:

  • Heb je de ambitie om het gebruik van deelmobiliteit onder bewoners te vergroten?
  • Een duurzame leefstijl te stimuleren bij bewoners, zoals het verduurzamen van een woning, meer repareren en delen, het vergroenen van de tuin en dak?
  • Bewoners te betrekken bij lokale energieopwekking? En weerstand om te zetten naar ambassadeursschap?

Voorbeeldvragen bedrijven:

  • Om kansen te identiceren binnen & buiten de organisatie?
  • Hoe duurzaamheid ├ęcht iets van alle medewerkers te maken?
  • Hoe te voorkomen dat je jonge werknemers met grote(re) klimaatambities niet kan aantrekken of kunnen behouden?

Voor wetenschap:

  • Hoe de brug te slaan tussen wetenschappelijke inzichten en de samenleving?
  • Hoe complexe en abstracte onderwerpen tastbaar en beleefbaar te maken?
  • Hoe andere manieren aan te wenden om het publiek te betrekken bij je onderzoeksveld?

< Terug