Projecten

Het Klimaatcasino

Een bijzondere ‘serious game’ over klimaatkennis en bewustzijn van eigen kennisniveau.

Neonatale Intensive Care Unit

Met design research en co-creatie het ontwerp van een toekomstige zorgafdeling die voor alle betrokkenen werkt!

Boodschap op je Bord

Via protestborden de brug van wetenschap naar samenleving.

De Klimaatstemming

Een peiling onder bezoekers naar hun relatie met het klimaatvraagstuk – en hun gevoel van de collectieve stemming.

Instrumentarium-keten

Een opgave waarin Radboudumc de verbouwing van de Centrale Sterilisatie Afdeling aangreep om het logistieke proces van instrumentarium te verbeteren.

IN ZICHT

Een onderzoek naar aha-momenten die een keerpunt vormden in het denken over het klimaatvraagstuk.

Sprekend de Buurt

Een maatschappelijk wijkinitiatief voor het vergroten van verbinding tussen buren.

Show Me You(r Phone)

Een analoge installatie die ons op bijzondere wijze laat reflecteren op de digitale samenleving en privacy.

IN VERBINDING

Een installatie die de oude bliktelefoon nieuw leven in blaast.