Projecten

Het Klimaatgesprekkenspel

Spelenderwijs de gesprekstechnieken leren toepassen in een gesprek met iemand die anders denkt dan jij.

De Rechtbank Van De Toekomst

Een theatrale beleving waarin 35 deelnemers elkaar treffen in de Rechtbank Van De Toekomst.

Het Klimaatcasino

Een bijzondere ‘serious game’ over klimaatkennis en bewustzijn van eigen kennisniveau.

Neonatale Intensive Care Unit

Met design research en co-creatie het ontwerp van een toekomstige zorgafdeling die voor alle betrokkenen werkt!

Boodschap op je Bord

Via protestborden de brug van wetenschap naar samenleving.

De Klimaatstemming

Een peiling onder bezoekers naar hun relatie met het klimaatvraagstuk – en hun gevoel van de collectieve stemming.

‘Futuring’ in het onderwijs

Het ontwikkelen en onderzoeken van lessen in toekomstdenken in het onderwijs om jongeren hoop te geven en handelingsperspectief in tijden van klimaatverandering.

Instrumentarium-keten

Een opgave waarin Radboudumc de verbouwing van de Centrale Sterilisatie Afdeling aangreep om het logistieke proces van instrumentarium te verbeteren.

IN ZICHT

Een onderzoek naar aha-momenten die een keerpunt vormden in het denken over het klimaatvraagstuk.

Sprekend de Buurt

Een maatschappelijk wijkinitiatief voor het vergroten van verbinding tussen buren.

Show Me You(r Phone)

Een analoge installatie die ons op bijzondere wijze laat reflecteren op de digitale samenleving en privacy.

IN VERBINDING

Een installatie die de oude bliktelefoon nieuw leven in blaast.