Het Klimaatcasino

Een bijzondere ‘serious game’ over klimaatkennis en bewustzijn van eigen kennisniveau.
Een project in samenwerking met KlimaatHelpdesk.

Het Klimaatcasino op Betweter Festival 2022

Het klimaatcasino vormt een ludieke en prikkelende manier om het gesprek over het klimaat te voeren aan de hand van een serie aan vragen. Zoals ‘wat is een kantelpunt?’ en ‘waarom vliegen we momenteel nog niet elektrisch?’. De deelnemers komen over de topics in gesprek met een klimaatwetenschapper en worden zich bewust van hun kennisniveau.

Tijdens het spel schuiven vijf deelnemers aan bij de klimaatwetenschapper en croupier. Bij elke voorgelegde vraag geven kiezen zij hun antwoord en geven met behulp van een inzet aan fiches aan hoe zeker zij zich voelen. Bij een goed antwoord krijgt de speler zijn inzet verdubbeld, bij een fout antwoord is hij of zij de inzet kwijt. De spelers spelen voor de hoogste score van de tafel die verzilverd wordt op het topscore-bord.

Tijdens het spel wordt tevens data verzameld waarmee inzicht wordt verkregen van het kennisniveau en de meta-cognitie van de deelnemers. Hieraan kan tevens een correlatie met stemgedrag in De Klimaatstemming worden onderzocht.

Het Klimaatcasino was geopend tijdens het Niftarlake college duurzaamheidsevent, de climathon van HDSR en het Betweter Festival 2022! Het Klimaatcasino op jouw evenement? Stuur mij een mail op info [at] studiotegenwind.nl