Show Me You(r Phone)

Een analoge installatie die ons op bijzondere wijze laat reflecteren op de digitale samenleving en privacy.

Gescheiden door een wand, waardoor zij elkaar niet zien, wisselen de twee deelnemers vragen aan elkaar uit. Een briefje wordt door het sleufje naar de overzijde geschoven: ‘Toon mij jouw favoriete app’. De deelnemer denkt even na, scrollt naar de app met het spelletje wat hij altijd speelt, en tilt het luikje op om zijn antwoord te tonen. Bij een volgend verzoek stuurt hij een briefje terug: ‘Deze gegevens wil ik niet tonen’. Maar ook dat blijkt informatie voor de ander. Die is druk bezig om in 4 minuten tijd een geheel profiel te schetsen over de ander. Hij houdt een formulier vast waarop een aantal vragen staan. Dingen zoals ‘hoe oud is de ander?’ en ‘is het een man of vrouw?’, maar ook meer diepere eigenschappen zoals culturele achtergrond, ‘stereotype’ en waar de tegenspeler naar verwachting gemakkelijk geld aan uit zou geven.

Na 4 minuten rinkelt de wekker – dat ging rap. De gordijnen worden opengeschoven en dan ineens staan beide deelnemers oog in oog. Er wordt gelachen, handen geschud, verbazing uitgesproken.

In het nagesprek komen interessante aspecten naar voren; sommigen vertellen dat ze het ongemakkelijk vonden bepaalde data uit te vragen, omdat deze ‘toch wel erg persoonlijk was’. Anderen geven aan zich erg veilig en anoniem hebben gevoeld en daardoor alle data hebben durven delen. Vaak bleek het beetje data al voldoende om een kloppend profiel te schetsen over de ander (‘bijna eng!’). Ook gaf het experiment inzicht in de eigen aannames, zoals ‘iemand zonder Tinder of Happn anno nu is vast en zeker in een relatie’.

Deelnemers vinden het leuk, interessant, en het zet aan het denken. Even in de buurt blijven en dan ook eens de andere kant proberen!

Achtergrond

We staan op en gaan naar bed met onze smartphone. Hij is er bij het appen van je vriend of vriendin, het betalen van een tikkie, het fotograferen van de zanger, het googlen van een weetje, het emailen met je baas, het regelen van een airbnb, het shazammen van een nummer in de kledingzaak, het luisteren naar een podcast en ga zo maar door.

Er is geen product dat zo innig verweven is met ons dagelijks leven. In welke mate zegt de data in jouw smartphone wat over jou? Veel business modellen zijn daarop gebaseerd. En plaatsen ons in hokjes op basis van die data. Ik wilde in dit experiment tastbaar maken hoe een algoritme op basis van datapunten een profiel schetst, en tegelijkertijd mensen bewust de keuze geven om wel of niet op een dataverzoek in te gaan. Dat uiteraard allemaal ouderwets analoog.

Aan de bar kwamen de deelnemers na het experiment face-to-face en bespraken de uitkomsten. Onder genot van een ‘gratis’ drankje (betaald met je data!).

De installatie was te zien en natuurlijk vooral te proberen tijdens o.a. het Uitfeest, Betweter Festival en Museumnacht Amsterdam.

Show Me You(r) Phone proberen of boeken? Stuur mij een mail of doe een belletje.

< terug naar projectenoverzicht