Boodschap op je Bord

Een social design project dat op artistieke wijze een brug slaat tussen wetenschap en samenleving.

Startpunt van dit project was de frustratie die we hoorden in een gesprek met Scientist Rebellion. Zij worstelen met het probleem dat ondanks dat klimaatverandering waarschijnlijk het grootste vraagstuk is wat de mensheid boven het hoofd hangt zij als wetenschappers moeite hebben om met belangrijke inzichten en adviezen uit de klimaatwetenschap de burger te bereiken. Als dat niet goed lukt, lopen we met elkaar het risico dat we te weinig, te laat of verkeerd in actie komen. Samen met social designer Maartje de Goede onderzoeken we daarom hoe we een brug kunnen slaan. Daarbij zetten we in op het protestbord, wat vraagt om een begrijpelijke, heldere en bondige boodschap te formuleren. Via het protestbord van de klimaatbeweging bereikt de boodschap de samenleving.

We stelden een scala aan wetenschappelijke experts rondom klimaat & duurzaamheid (zoals advocate Bénédicte Ficq, hoogleraar oceanografie Erik van Sebille, klimaatwetenschapper Detlef van Vuuren en gedragswetenschapper Reint Jan Renes) de volgende vraag;

“Wat zou iedereen vanuit jouw vakgebied moeten weten in deze tijden van klimaatverandering?”

De inzichten vormen het startpunt voor een team creatieve makers en kunstenaars dat deze zo krachtig mogelijk in tekst en beeld vertalen naar een protestbord. We onderzoeken daarbij verschillende uitvoeringsvormen. Zo ontstaat voor iedere boodschap een reeks varianten gemaakt door verschillende makers.

Via artistieke onderzoeksmethodes in de openbare ruimte toetsen we vervolgens het effect van de borden op het algemeen publiek, zoals op 29 september 2023 in Tivoli Vredenburg. We stelden bezoekers de vraag ‘wat ráákt je? En waarom?’

Zo krijgen we inzicht in welke uitingsvorm als krachtig wordt ervaren, welke minder. Bezoekers gingen zelf ook de slag om zelf de boodschap van de expert proberen te vertalen naar een bord. Zo ontstaat een levende en groeiende set. Deze zal komende periode worden getoond en open source beschikbaar worden gesteld aan de klimaatbeweging via Instagram.

Middels de expo brengen we de boodschappen naar de samenleving toe op plekken waar het onderwerp klimaat en klimaatactivisme misschien niet vanzelfsprekend in de spotlight staat. Bijvoorbeeld een onderwijsinstelling of museum. Zo reizen we in juni 2024 naar het IMPACT festival op de Radboud Universiteit – wees welkom!

< terug naar projectenoverzicht